Toekomstplannen: waar haal jij je inspiratie vandaan?

Onlangs hield een topsporter een inspirerend verhaal. Hij sprak over zijn leven als topsporter en de inspiratie die hij nodig heeft om verder te komen. Maar waar haal je je inspiratie vandaan? Vaak helpt een sparringpartner. Een (soort) coachgesprek. Vooral wanneer je ‘puzzelt’ over je toekomst, kan zo’n (coach)gesprek nieuwe inspiratie en frisse inzichten opleveren. Dat helpt om niet langer in cirkeltjes te blijven ronddraaien. Een coach triggert je, door vragen te stellen die je jezelf wellicht nog niet had gesteld. Hij of zij confronteert je met tegenstellingen of opvallende gedragingen, houdt je een spiegel voor en daagt je uit om een stap verder te gaan.

Een klantverhaal om te laten zien waar een coach het verschil kan maken. De situatie is als volgt: mijn klant bezit twee bedrijven. Het eerste bedrijf vraagt zijn dagelijkse aandacht en is een zorgenkindje. Het tweede bedrijf geeft hem energie, maar daar heeft hij minder bemoeienis mee. Tijdens onze coachgesprekken onderzoeken we hoe hij zijn toekomst verder wil invullen. Tijdens één gesprek laat hij opvallend ander gedrag zien. Normaliter vertelt deze klant namelijk vrij ‘vlak’ over de dingen waar hij mee bezig is, alsof de energie er een beetje uit is en hij zich verzoend heeft met zijn ‘lot’. Totdat hij tijdens het gesprek ineens opleeft – wat gebeurt, zodra hij begint te praten over de toekomstplannen van zijn tweede bedrijf. Hij gaat rechtop zitten, zijn ogen gaan fonkelen en hij begint iets luider en enthousiaster te praten. Ik deel wat ik voor me zie gebeuren. Hij is even verbaasd, denkt na en vertelt dan dat hij het anders gaat doen: hij wil meer betrokken zijn bij het tweede bedrijf. Aan het eind van ons gesprek lijkt hij haast te krijgen om naar huis te gaan. Vol energie verlaat hij het gesprek. Een week later stuurt hij mij een bericht: hij heeft zijn ‘lot’ achter zich gelaten en is een toekomst met het tweede bedrijf aan het uitwerken. Hij zit weer vol inspiratie en energie!

 Kiezen en durven

Om op dit punt te komen, moest deze klant wel ‘iets’ doen: keuzes maken. Meer kiezen voor bedrijf twee. Maar aan die keuze zitten consequenties; leuke en minder leuke. Naast kiezen ging het ook over durven. Een coachgesprek kan dan zeer helpend zijn. Eigenlijk wist hij het al lang. Met louter het delen wat ik voor me zag, keek hij in de spiegel. Dat zetje was precies genoeg voor de volgende stap.

Waar haal jij (nieuwe) inspiratie uit? Wil jij jezelf triggeren en kan je daarbij wel een helpende hand gebruiken? Neem dan contact met me op: 06-22143775 of welkom@wendybent.nl.

Scroll naar boven