Productiviteit en accountantscultuur

Een deel van de drukte bij accountants komt van buitenaf, doordat er een schaarste aan accountants is en veel bijzonder werk. Maar een ander deel van de drukte die accountants ervaren komt van binnenuit. En dat is het goede nieuws. Daar heb je zelf invloed op en kun je dus verandering in aanbrengen. Maar er is een valkuil, doe het niet alleen.

Productiviteit is al jaren een thema op accountantskantoren. In de tijd dat ik begon als accountant kenden veel kantoren nog ‘harde normen’ per functie. Wekelijks werd je productiviteit aan de norm getoetst en bij grote afwijkingen werd er een gesprek aan gewijd.
Gelukkig is het in de huidige tijd bij veel kantoren totaal anders. De ‘harde normen’ zijn losgelaten en indirecte uren worden als nuttig gezien. Maar vergis je niet. Ook al zijn er geen ‘harde normen’ en ook al roepen vennoten dat het goed is om indirecte werkzaamheden op te pakken, toch worstelen veel medewerkers op accountantskantoren met productiviteit. Ze vinden namelijk zelf vaak dat ze aan een productienorm moeten voldoen om goed te functioneren. Goed functioneren wordt namelijk vaak uitlegt via de productiviteitsnorm.

Waarom gebeurt dit?

De huidige groep medewerkers is opgeleid door oudere accountants. En deze oudere accountants zijn vaak opgeleid in de tijd dat productienormen nog heel normaal waren. Ook al zijn de normen in de loop van de jaren afgezwakt, toch is het nog sterk aanwezig in de ongeschreven regels van kantoren. Oftewel, het zit nog sterk in de cultuur bij kantoren.

Het heeft natuurlijk ook met de inhoud van het accountantsberoep te maken. Als je de hele dag bezig bent met financiële resultaten en met je klanten meedenkt bij winstoptimalisaties, dan zou het bijna gek zijn als dit streven ook niet in het eigen werk terugkomt.

Wat kun je ermee doen?

Ga regelmatig met elkaar in gesprek over hoe wordt omgegaan met productiviteit en hoe drukte wordt ervaren. En laat het niet bij één gesprek, maar blijf er aandacht aan geven. Het gaat hier namelijk niet alleen maar over het veranderen van een norm of gedragsverandering, maar om een cultuurverandering. En dat vergt tijd, aandacht en volhouden.
Maar ook dat je dit samen doet. Een cultuur maak je immers door een lange tijd samen iets te doen. Wil je een cultuur veranderen, dan zal je samen ook lange tijd iets anders moeten gaan doen. Dus help elkaar bij het vinden van nieuwe vormen die voor jullie werken om het gevoel van te druk zijn te veranderen.

Voor de komende periode wens ik jullie een goede en ontspannen vakantie toe en wie weet treffen we elkaar weer na de vakantieperiode.

Wendy Bent MSc
Executive coach

www.wendybent.nl
06-22143775
welkom@wendybent.nl

Scroll naar boven